Finansiering av et båtkjøp

Renter.
Refinansiere bolig.
Betalingsevne.

Når dagene begynner å bli lengre og man endelig kan skimte våren i det fjerne, er det mange som begynner å tråle båtannonsene på nettet. For mange handler det ikke bare om å bannlyse vinterens grep over seg, men også å overbevise seg selv om at denne gang skal det bli annerledes. Dagdrømmene glir inn mens man blar i annonsene.
Man håper at denne gangen skal alt gå ens vei. Borte vekk er alle minner om regnfylte somre, bunnskraping og motortrøbbel. Glemt er den vidunderlige befrielsen etter å ha få solgt båten når realitetene endelig sank inn. Denne gangen skal det bli fjordturer i solskinn. Helgeturer, reker, venner og krabbeteiner glimter mot en i motlyset fra skjermen.

Via refinansieringer

Det er 29. gang man blar gjennom bildene i annonsen på tre dager. Dette er båten. Situasjonen er nok ikke ugjenkjennelig, men så var det dette med finansene. Hvordan skal man finansiere drømmen? Et svar kan være å refinansiere boliglånet, og har man muligheten vil dette være det mest gunstige alternativet hvis man ikke kan betale båten med oppsparte midler.

Det må derimot ikke glemmes at hvis man refinansierer boliglånet og ikke øker nedbetalingene, betaler man gjerne på båten i 25 år, og selv om rentene er lave blir da totalbeløpet mindre hyggelig. Betales det ned 200 000 med en nominell rente på 2,7 %, og effektiv rente på 3,32 %, blir totalsummen 290 400 kroner for båten.

Dedikerte båtlån

Det er en god del aktører på markedet som tilbyr lån med sikkerhet i båten. Det er derimot en del krav som må oppfylles dersom det skal bli godkjent. Båten må f.eks. være registrert i Skipsregisteret. Dette er viktig for bankene siden det garanterer eierhistorikk og fjerner muligheten for at noen kan komme og påstå at de eier båten.

  • Skipsregisteret.
  • Egenandel.
  • Hvor en vil båten synke i verdi.

Det som trengs

De neste kravene går på egenandel og alder på båten. Egenandel på 20 % er det som vanligvis kreves, selv om vi ser at det i større og større grad kreves 35 % av kjøpesum. Det går som regel å forhandle litt rundt dette, men erfaringsmessig lar det seg ikke gjøre å få kravet under 20 %. Årsmodell-krav varierer.

Omkostningene

Lånebetingelsene varierer mellom de forskjellige aktørene, og fra kvartal til kvartal, men et raskt søk på nettet gir raskt klarhet i hva som tilbys. Rentene varierer mellom aktørene og båtstørrelsen. De fleste deler opp båtene under og over syv meter. Koster båten 200 000 må man ha 40 000 i egenkapital. Med dagens renter og fem-års nedbetaling, blir totalprisen 234 000.

Uten sikkerhetskrav

Den desidert dyreste måten å finansiere båtdrømmen på er å ta opp et forbrukslån. Ved å benytte seg av dette alternativet slipper man å stille sikkerhet i båt eller eiendom, men rentene er betydelig høyere. Et lån med dagens gjennomsnittsrente på 200 000, med en nedbetalingstid på fem år, vil gi en totalsum på 288 700 kroner.

Pass på betalingsevnen

Refinansiering av bolig vil være det desidert rimeligste alternativet med dedikerte båtlån på andreplass.

Rene forbrukslån uten sikkerhet er klart dyrest, men kan være et greit alternativ dersom båten faller utenfor kravene til båtlån eller man mangler egenkapital. Skal man ta opp forbrukslån anbefales det å ha svært god oversikt over egen økonomi og realistiske forventninger til levetid og verditap på båten.