Latest

Giring av lånefinansierte investeringer

Giring er en samlebetegnelse for å bruke gjeld og lånte midler for å finansiere investeringer.

Giring er svært risikofylt, og ikke alle meglere tilbyr denne muligheten. Giring gir en mulighet til å investere for mer enn det en har i egenkapital. Mange investorer velger å benytte seg av giring i begynnelsen for å ha mulighet til å investere. Det har vært flere tilfeller på investorer som har startet med giring, og bygd seg opp en stor og kraftig portefølje.

Mange har tjent seg rike

Som nevnt tidligere er det mange som benytter seg av giring for å ha en startkapital. For eksempel kan en investor har råd til en investering verdt 200 000 kroner, ved at han kun har 10 000 kroner i egenkapital.

Dette ville gitt en giring på (1:20). Når man driver med giring kan investeringer som går bra, gi svært høy avkastning sammenlignet med en vanlig investering. Det samme gjelder dersom en investering går dårlig. Da vil tapet lyde på dobbelt så mye.

Risiko

Giring er ikke helt risikofritt. For eksempel ved en investering der man har lånt halvparten av beløpet som er investert med et større forbrukslån, kan tapet bli stort.

Dersom aksjen synker med bare 5 %, sitter man med et urealisert tap på det dobbelte, altså 10 %. I mange tilfeller kan en bli skyldig hele lånebeløpet dersom investeringen går svært dårlig. Det har vært tilfeller hvor investorer har måtte selge både hus og hytte for å gjøre opp for seg etter katastrofale investeringer på belånte midler.

Aktuell løsning

Løsningen i dette tilfellet vil da være å bruke en nettmegler som kun kan gjøre deg skyldig i det opprinnelige beløpet man har investerte for å garantere lånet, altså ikke hele lånebeløpet.

Enkelte nettmeglere tilbyr dette, noe som er svært gunstig. I disse tilfellene blir man beskyttet mot å tape hele det investerte beløpet. Det lønner seg å sette seg inn i vilkårene før en skal begynne mer giring, og utforske hvilke nettmeglere som tilbyr de mest gunstige vilkårene.

Forbrukslånet fra Easybank er konkurransedyktig

Selv om Easybank er over 15 år, er det først de siste årene at bankens forbrukslån har kommet i vinden. Vi ser på betingelsene for lånet, og vurderer om Easybank er konkurransedyktige innen forbrukerfinansiering.

Digital dagligbank

Easybank er mer en vanlig nettbasert dagligbank, sammenlignet med banker som kun driver med forbrukerfinansiering. Du kan spare i Easybank, ha brukskonto og betalingskort, samt låne penger til diverse formål. Alt gjøres via nettbanken. Banken har også særskilte tjenester som retter seg mot bedrifter.

Easybank er kun 1 av svært mange banker og finansieringstjenester som tilbyr forbrukslån til konkurransedyktige priser. Ofte finner man også lån til forbruk hos spesielle organisasjoner. Et godt eksempel er finansieringen som tilbys av Forsvarets Personellservice. Sjekk om du har medlemsskap i en organisasjon (f.eks fagforening) som tilbyr lån uten sikkerhet.

Bankens tilbud

Forbrukslånet fra Easybank har disse nøkkeltallene:

 • Lånesum – fra 10 000 til 500 000 kroner.
 • Nominelle renter – fra 7,49% til 21,00%
 • Etableringsgebyr – 995 kroner
 • Terminomkostninger – 35 kroner (95 kroner dersom du velger papirfaktura)
 • Nedbetalingstid – inntil 5 år
 • Betalingsfritak – Easybank innvilger inntil 3 betalingsfrie måneder per år (ikke sammenhengende)

Rentene på lånet bestemmes individuelt for hver søker. Det vil si at du kan i beste fall få nominelle renter på 7,49%, og i verste fall blir de over 20%. Det avhenger av kredittscoren din, og betalingsevnen. Er scoren lav, det vil si du er mindre kredittverdig, får du normalt høyere renter enn motsatt.

De effektive rentene inkluderer gebyrene, og vil derfor bli annerledes alt ettersom hvor lang nedbetalingstid du har.

Merk deg at terminomkostningene blir ganske mye høyere dersom du ikke velger avtalegiro. Totalt kaster du bort hele 720 kroner i året om du velger å motta papirfaktura.

Få kontroll over eksisterende gjeld

Det samme forbrukslånet kan naturligvis brukes til å refinansiere annen gjeld. Betingelsene er de samme, unntatt når det gjelder tilbakebetalingstiden. Når du refinansierer kan du gis unntak fra regelen om maksimal 5 år nedbetaling. Dette forutsetter at du får lavere kostnader når du refinansiere.

I så fall kan du få inntil 15 år på deg til å betale tilbake refinansieringslånet. Men, tiden kan ikke overstige den lengste gjenværende nedbetalingstiden på lånet eller kreditten du skal refinansiere. Er den lengste nedbetalingstiden 8 år, får du maksimalt 8 år.

Finansiering av bol

Betingelsene på billånet avhenger av om du vil ha lån med eller uten sikkerhet. Med sikkerhet betyr at banken tar pant i bilen, noe som må tinglyses. Et pantesikret billån krever også at du tegner kaskoforsikring på bilen.

Her er nøkkeltallene:

 • Lånesum – fra 50 000 til 500 000 kroner
 • Usikret billån (ingen krav til kasko) – nominelle renter fra 8,75%
 • Sikret billån (krever kasko) – nominelle renter fra 3,75%
 • Etableringsgebyr – fra 995 kroner
 • Terminomkostninger – 95 kroner
 • Nedbetalingstid – inntil 15 år
 • Banken kan utstede lånebevis

Lånekravene

Easybank er en smule strengere enn mange av konkurrentene. Du må være over 23 år for å få lån her, mot for eksempel 18 år i enkelte andre banker. De oppgir ingen spesifikke krav til inntekt, men den må være fast.

Inntekten vil dernest innvirke på hvor stor lånesum du kan få. Ellers er kravene standard, det vil si du må ha norsk personnummer eller d-nummer, ha minst 3 års ligningshistorikk, samt du kan ikke ha betalingsanmerkninger eller aktive inkassosaker.

Når planen er å søke forbrukslån i Norge kan det være lurt å sjekke prisene hos andre banker, utover Easybank. Mange selskap har gjort en god jobb når det kommer til å sette opp oversikter og vilkårene som stilles for at forbrukslån skal innvilges.

Et bra tilbud

Generelt sett er lånetilbudet fra Easybank bra. Her er fordelene og ulempene listet punktvis:

 • Minste nominelle rente er bra sammenlignet med mange konkurrenter.
 • De høyeste rentene er dyre, og høyere enn hos mange konkurrenter.
 • Grensene for lånesum dekker de fleste behov.
 • At det tilbys betalingsfritak er positivt, selv om det ikke anbefales å utsette avdrag (lånet blir dyrere totalt sett).
 • Gebyrene er omtrent de samme som hos de fleste konkurrentene.
 • Dessverre tilbyr ikke Easybank mulighet for medlåner.

Fordi de dyreste rentene er høyere enn hos mange konkurrenter, kan forbrukslånet fra Easybank vise seg som en kostbar løsning dersom kredittscoren din er veldig lav. Det sjekker du ved å søke hos flere banker, og sammenligner likt for likt (lik lånesum, og samme nedbetalingstid).

Finansiering av et båtkjøp

Renter.
Refinansiere bolig.
Betalingsevne.

Når dagene begynner å bli lengre og man endelig kan skimte våren i det fjerne, er det mange som begynner å tråle båtannonsene på nettet. For mange handler det ikke bare om å bannlyse vinterens grep over seg, men også å overbevise seg selv om at denne gang skal det bli annerledes. Dagdrømmene glir inn mens man blar i annonsene.
Man håper at denne gangen skal alt gå ens vei. Borte vekk er alle minner om regnfylte somre, bunnskraping og motortrøbbel. Glemt er den vidunderlige befrielsen etter å ha få solgt båten når realitetene endelig sank inn. Denne gangen skal det bli fjordturer i solskinn. Helgeturer, reker, venner og krabbeteiner glimter mot en i motlyset fra skjermen.

Via refinansieringer

Det er 29. gang man blar gjennom bildene i annonsen på tre dager. Dette er båten. Situasjonen er nok ikke ugjenkjennelig, men så var det dette med finansene. Hvordan skal man finansiere drømmen? Et svar kan være å refinansiere boliglånet, og har man muligheten vil dette være det mest gunstige alternativet hvis man ikke kan betale båten med oppsparte midler.

Det må derimot ikke glemmes at hvis man refinansierer boliglånet og ikke øker nedbetalingene, betaler man gjerne på båten i 25 år, og selv om rentene er lave blir da totalbeløpet mindre hyggelig. Betales det ned 200 000 med en nominell rente på 2,7 %, og effektiv rente på 3,32 %, blir totalsummen 290 400 kroner for båten.

Dedikerte båtlån

Det er en god del aktører på markedet som tilbyr lån med sikkerhet i båten. Det er derimot en del krav som må oppfylles dersom det skal bli godkjent. Båten må f.eks. være registrert i Skipsregisteret. Dette er viktig for bankene siden det garanterer eierhistorikk og fjerner muligheten for at noen kan komme og påstå at de eier båten.

 • Skipsregisteret.
 • Egenandel.
 • Hvor en vil båten synke i verdi.

Det som trengs

De neste kravene går på egenandel og alder på båten. Egenandel på 20 % er det som vanligvis kreves, selv om vi ser at det i større og større grad kreves 35 % av kjøpesum. Det går som regel å forhandle litt rundt dette, men erfaringsmessig lar det seg ikke gjøre å få kravet under 20 %. Årsmodell-krav varierer.

Omkostningene

Lånebetingelsene varierer mellom de forskjellige aktørene, og fra kvartal til kvartal, men et raskt søk på nettet gir raskt klarhet i hva som tilbys. Rentene varierer mellom aktørene og båtstørrelsen. De fleste deler opp båtene under og over syv meter. Koster båten 200 000 må man ha 40 000 i egenkapital. Med dagens renter og fem-års nedbetaling, blir totalprisen 234 000.

Uten sikkerhetskrav

Den desidert dyreste måten å finansiere båtdrømmen på er å ta opp et forbrukslån. Ved å benytte seg av dette alternativet slipper man å stille sikkerhet i båt eller eiendom, men rentene er betydelig høyere. Et lån med dagens gjennomsnittsrente på 200 000, med en nedbetalingstid på fem år, vil gi en totalsum på 288 700 kroner.

Pass på betalingsevnen

Refinansiering av bolig vil være det desidert rimeligste alternativet med dedikerte båtlån på andreplass.

Rene forbrukslån uten sikkerhet er klart dyrest, men kan være et greit alternativ dersom båten faller utenfor kravene til båtlån eller man mangler egenkapital. Skal man ta opp forbrukslån anbefales det å ha svært god oversikt over egen økonomi og realistiske forventninger til levetid og verditap på båten.

Velg beste kredittkort slik

Dersom man trenger penger kjapt og har mulighet til å betale ved en senere anledning, kan kredittkort være et alternativ å vurdere.

Markedet florerer med ulike tilbud, så det er viktig å velge et kort med gode betingelser. Grundig research er derfor anbefalt, både for å få lavest mulig rente, samt best mulige betingelser som for eksempel bonusordninger.

Det er selvfølgelig viktig ikke å havne i luksusfellen, men å ha kontroll på utgiftene!

Et populært kredittkort er de som gir cashback, i form av blant annet faste avslag på drivstoff. I løpet av et år kan man fort spare 1-2000 kr hvis man bruker det samme kortet hver gang. Dette ligger gjennomsnittlig på ca. 15 % effektiv rente og kan ofte betales ned mellom 1–5 år.

Sbanken er kanskje det billigste alternativet, med en effektiv rente på 9,56 %. Bank Norwegian tilbyr også et gunstig kredittkort, med god kundeservice og lavt etableringsgebyr. Dette kortet er særlig gunstig for de som reiser mye med fly, da kortet gir avslag for reiser med Norwegian Air.

Gratis (så lenge du betaler raskt)

De aller fleste forbrukslån i form av kredittkort, tilbyr gratis tilbakebetaling innen 45–50 dager. Etter dette, legges det på en viss prosentandel i rente av utestående beløp. Ved å velge lavest mulig rente, er det mye penger å spare i lengden. I tillegg er gebyr for uttak i minibank i utlandet en viktig faktor.

Årlig gebyr for kortbruk er ikke vanlig, men det finnes kort som krever dette. Husk at de kortene med best rabattordninger ofte ikke er billigst på bruk.

For å få kredittkort, kan man ikke ha betalingsanmerkninger eller inkassokrav. Man må ha en stabil inntekt, og man må være minst 18 eller 23 år. Fordelen med kredittkort er at man kan søke helt uforpliktende hos en rekke banker.

Får man avslag, er det bare å prøve en ny bank. For mer utfyllende kredittkort info kan du ta en tur innom en kortspesialist, som viser deg alle de viktigste tallene for hvert tilbud.

Man skiller mellom nominell og effektiv rente: Førstnevnte er årlig pris for å benytte kreditt, mens sistnevnte er årlig kostnad + andre gebyrer. Effektiv rente er derfor det viktigste.

Testvinnere

I tester havner Bank Norwegian høyest opp når det kommer til reiseutgifter. De tilbyr gebyrfritt uttak i utlandet, 1 % bonus på alt man bruker på flybilletter, med en effektiv rente på 23,1 %. Videre scorer Re:member sitt kredittkort høyt, mye grunnet sine gunstige rabattordninger i over 200 nettbutikker, samt gode forsikringer. For billigere bensin kan kredittkortet Santander Flexi Visa være attraktivt, da dette gir 4 % avslag på drivstoff. Den har dog en litt høyere rente (26,45 %).

 • Bank Norwegian.
 • Re:member.
 • Santander Flexi Visa.

Du bør også sjekke ut tilbudet fra LO Favør – Mastercard. Det spesielle med dette kortet er som du sikkert ser – Du får det bare hvis du har LO medlemsskap.

Forutsigbart

DnB sitt Mastercard er meget gunstig fordi man får reise og avbestillingsforsikring inkludert om man betaler over halvparten av reisens transportkostnader med kortet. Dette er svært fordelaktig om man reiser mye og ønsker forsikring inkludert.

Det kan også være et smart kort å ha grunnet bankens gode kundeservice og sterke posisjon på markedet. SAS Eurobonus-poeng er også en stor fordel. Med andre ord gir DnB sitt kort god forutsigbarhet med mange fordeler.

Lav rente

Selv om effektiv rente vanligvis ligger på rundt 23–24 %, er det heldigvis også billigere kredittkort på markedet. Sbanken scorer høyt i tester med effektiv rente på rundt 17 %. Den har dog et årsgebyr på 50 kroner, som trekker litt ned. I tillegg er det ikke gebyr ved uttak, men renter påløper fra første dag. Alternativt kan «lillebroren» Santander Red være løsningen. Denne har en effektiv rente på 17,12 %.

Rabatter på mat – Trumf

Trumf Visa har høyere rente og uttaksgebyrer enn de andre kortene. Esso Mastercard er også et dyrt kort, med et uttaksgebyr på 4 %. Det tar dog ikke renter fra dag én.

Selvsagt vil det dyreste kortet avhenge av en rekke faktorer, som cashback og andre fordeler. Esso-kortet kan være gunstig om man fyller bensin på Esso-stasjoner, og gir i tillegg cashback i mange butikker. Trumf gir 2 % avslag i Trumf-butikker, og 1 % i andre.

Forsvarlig bruk

Tatt i betraktning, er det viktig å gjøre en helhetsvurdering. Alle kort har sine fordeler og ulemper. Det viktige er å ha kontroll på sitt forbruk. Kredittkort er en ypperlig mulighet til å handle med, så lenge man betaler tilbake månedlige bidrag. En løsning er å ha flere ulike kort som brukes til hvert sitt formål. F.eks. kan man bruke Bank Norwegian-kort på reise, Mastercard til å bestille reisen, og Trumf-kort når man handler i matbutikken.