Giring er en samlebetegnelse for å bruke gjeld og lånte midler for å finansiere investeringer.

Giring er svært risikofylt, og ikke alle meglere tilbyr denne muligheten. Giring gir en mulighet til å investere for mer enn det en har i egenkapital. Mange investorer velger å benytte seg av giring i begynnelsen for å ha mulighet til å investere. Det har vært flere tilfeller på investorer som har startet med giring, og bygd seg opp en stor og kraftig portefølje.

Mange har tjent seg rike

Som nevnt tidligere er det mange som benytter seg av giring for å ha en startkapital. For eksempel kan en investor har råd til en investering verdt 200 000 kroner, ved at han kun har 10 000 kroner i egenkapital.

Dette ville gitt en giring på (1:20). Når man driver med giring kan investeringer som går bra, gi svært høy avkastning sammenlignet med en vanlig investering. Det samme gjelder dersom en investering går dårlig. Da vil tapet lyde på dobbelt så mye.

Risiko

Giring er ikke helt risikofritt. For eksempel ved en investering der man har lånt halvparten av beløpet som er investert med et større forbrukslån, kan tapet bli stort.

Dersom aksjen synker med bare 5 %, sitter man med et urealisert tap på det dobbelte, altså 10 %. I mange tilfeller kan en bli skyldig hele lånebeløpet dersom investeringen går svært dårlig. Det har vært tilfeller hvor investorer har måtte selge både hus og hytte for å gjøre opp for seg etter katastrofale investeringer på belånte midler.

Aktuell løsning

Løsningen i dette tilfellet vil da være å bruke en nettmegler som kun kan gjøre deg skyldig i det opprinnelige beløpet man har investerte for å garantere lånet, altså ikke hele lånebeløpet.

Enkelte nettmeglere tilbyr dette, noe som er svært gunstig. I disse tilfellene blir man beskyttet mot å tape hele det investerte beløpet. Det lønner seg å sette seg inn i vilkårene før en skal begynne mer giring, og utforske hvilke nettmeglere som tilbyr de mest gunstige vilkårene.